Journal of Desert Research 2014 Issue 3 Gravel Morphometric Analysis Based on Digital Images of Different Gobi Surfaces in Northwestern China
Home | Survey | Payment| Talks & Presentations | Job Opportunities
Journals   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Journal of Desert Research
1000-694X
2014 Issue 3
Gravel Morphometric Analysis Based on Digital Images of Different Gobi Surfaces in Northwestern China
Qian Guangqiang;Dong Zhibao;Luo Wanyin;Feng Yiming;Wu Bo;Yang Wenbin;Key Laboratory of Desert and Desertification;Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute;Chinese Academy of Sciences;Institute of Desertification Studies;Chinese Academy of Forestry;
..............page:625-633
Review on the Typhoon Effect on Coastal Aeolian Landforms
Dong Yuxiang;Du Jianhui;School of Geography and Planning/Guangdong Key Laboratory for Urbanization and Geo-simulation;Sun Yat-Sen University;
..............page:634-638
The Characteristics of Aeolian Transport Particle Size Distribution over the Pebble Artificial Surfaces
Zhang Zhengcai;Dong Zhibao;Key Laboratory of Desert and Desertification;Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute;Chinese Academy of Sciences;
..............page:639-644
Grain Size Characteristics of Sand Dunes around the Crescent Moon Spring in Dunhuang,China
Zhang Hao;Zhang Kecun;An Zhishan;Pang Yingjun;Dunhuang Gobi Research Station/Key Laboratory of Desert and Desertification;Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute;Chinese Academy of Sciences;
..............page:645-649
Grain Size Distribution of the Parabolic Dunes’ Sediments in the Ebinur Lake Basin,Xinjiang,China
Ma Qian;Wu Shengli;Liu Yongquan;Jia Chunrong;Xinjiang Laboratory of Lake Environment and Resources in Arid Zone;Xinjiang Normal University;College of Geography and Tourism;Xinjiang Normal University;
..............page:650-657
The Foliar Dust Grain Size Characteristics of Different Plant Species in the Central Taklimakan Desert
Jia Wenru;Li Shengyu;Gao Xiaoyang;Wang Ningbo;Wang Shijie;Tian Ye;Liu Jianyu;Mao Wenlian;Tang Jinfeng;Xinjiang Institute of Ecology and Geography;Chinese Academy of Sciences;University of Chinese Academy of Sciences;Tarim Oilfield Corporation;China National Petroleum Corporation;
..............page:658-665
Numerical Simulation on Parameters Optimization of the Oblique Inserting Plate Retaining Sand Wall Design
Shi Long;Jiang Fuqiang;School of Civil Engineering;Lanzhou Jiaotong University;Northwest Research Institute Co.;Ltd of C.R.E.C.;
..............page:666-673
The Coupling Relationship of Pathogenesis and East Asian Monsoon Variability since 18 000 a BP in the Upper Reaches of Hanjiang River Valley of China
Bian Hongyan;Pang Jiangli;Huang Chunchang;Zha Xiaochun;Kong Wei;College of Tourism and Environment Science;Shaanxi Normal University;College of Law and Politics;Hebei North University;
..............page:674-682
The Reservoir Effect of Radiocarbon Dating in Lake Sediment System
Wang Zongli;He Jianhua;Chen Yadong;Key Laboratory of Western China’s Environmental Systems /Research School of Arid Environment and Climate Change;Lanzhou University;
..............page:683-688
Effects of Sand Burial on Growth of Wheat and Its Physiological Responses
Zhao Halin;Qu Hao;Zhou Ruilian;Yun Jianying;Li Jin;Wang Jin;Cold and Arid Regions Environment and Engineering Institute;Chinese Academy of Sciences;Faculty of Life Sciences;Ludong University;
..............page:689-695
Response of Aboveground Biomass Allocation in Four Dominant Species to Water and Nitrogen Addition in the Horqin Sandy Land
Chen Jing;Li Yulin;Cui Duo;Mao Wei;Zhao Xueyong;Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute;Chinese Academy of Sciences;
..............page:696-703
Characteristics of the Fast Chlorophyll Fluorescence Induction Kinetics of Heteromorphic Leaves in Populus euphratica
Liu Xiaoqing;Chang Zongqiang;Ma Yali;Wu Yuxia;Alxa Desert Ecohydrological Experimental Research Station;Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute;Chinese Academy of Sciences;State Key Laboratory of Grassland Agro-ecosystems/School of Life College;Lanzhou University;
..............page:704-711
Leaf Water Potential of Populus euphraticain the Ejin Oasis
Li Xiaoqin;Zhang Xiaoyou;Liu Xiaoqing;Gao Guanlong;Alashan Desert Eco-hydrology Experimental Research Station;Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute;Chinese Academy of Sciences;University of Chinese Academy of Sciences;
..............page:712-717
Xylem Sap Flow of Populus euphraticain Relation to Environmental Factors in the Lower Reaches of Heihe River
Zhao Chunyan;Si Jianhua;Feng Qi;Yu Tengfei;Li Wei;Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute;Chinese Academy of Sciences;University of Chinese Academy of Sciences;
..............page:718-724
Interactive Effects of Biological Soil Crusts and Seed Appendages on Seed Germination of Four Desert Species
Li Guodong;Zhang Yuanming;Key Laboratory of Biogeography and Bioresource in Arid Land;Xinjiang Institute of Ecology and Geography;Chinese Academy of Sciences;University of Chinese Academy of Sciences;
..............page:725-731
The Phenophase Response of Calligonum L.in Turpan Eremophytes Botanic Garden to Temperature Change in Recent 29 Years
Zhao Yanfen;Shi Wei;Pan Borong;Yi Linke;Liu Ruixia;Turpan Eremophytes Botanic Garden;Xinjiang Institute of Ecology and Geography;Chinese Academy of Sciences;Xinjiang Agricultural University;
..............page:732-739
The Relationship among Four Typical Desert Plants in Anxi Extra-arid Desert National Nature Reserve in Gansu,China
Yuan Jianli;Zheng Kai;Wang Liang;School of Life Sciences/State Key Laboratory of Grassland and Agro-Ecosystems;Lanzhou University;Anxi Extra-arid Desert National Nature Reserve Service;
..............page:740-746
Effects of Sludge-Sand-barrier on Vegetation Restoration in Drifting Sand Area
Zhang Jun;Kong Zhixiang;Guan Donghong;Ren Jun;Chen Mingxia;Wang Ximing;Gansu Province Institute of Environmental Science Design and Research;School of Environmental and Municipal Engineering;Lanzhou Jiaotong University;
..............page:747-751
Effects of Irrigation and Nitrogen Application on Photosynthetic Characteristics and Yield of Stevia rebaudiana
Zhao Yongping;Zhang Enhe;Lin Haiming;He Qingxiang;Wei Yujie;College of Agronomy;Gansu Agricultural University;Gansu State Farms Academy of Agricultural Reaserches;
..............page:752-757
The Influence of Thermokarst Lake Formation on Soil Desertification Process in Permafrost Regions of the Source Region of the Yangtze River
Gao Zeyong;Wang Yibo;Wen Jing;Sheng Zhaohai;College of Earth and Environment Sciences;Lanzhou University;State Key laboratory of Frozen Soil Engineering;Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute;Chinese Academy of Sciences;Weather Station of Wudaoliang;Golmud Meteorological Bureau;
..............page:758-764
Monitoring the Spatial Variability of Soil Salinity and Composite in Dry and Wet Seasons in North Tarim Basin monitored with Electromagnetic Induction Instruments
Yao Yuan;Ding Jianli;Zhang Fang;Jiang Hongnan;Lei Lei;College of Resource and Environmental Science/Key Laboratory of Oasis Ecology of Education Ministry;Xinjiang University;
..............page:765-772
Soil Moisture Variation after Irrigation in Ziziphus jujuba Field in the Lower Reachs of Tarim River
Du Hulin;Ma Wenyi;Feng Qi;Shi Xuebin;Ma Zhenyong;Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute;Chinese Academy of Sciences;University of Chinese Academy of Sciences;Water Resource Bueau;Second Agricultural Division;Xinjiang;PLA Production Corps;
..............page:773-779
The Effect of Different Root Partition Patterns on Soil Water Condition of Wheat-Corn Intercropping System
Kong Xuefu;Feng Fuxue;Chai Qiang;College of Agronomy;Gansu Agricultural University;
..............page:780-785
Spatial Variability of Soil Electric Conductivity in Typical Karst Area of Guohua,Guangxi,China
Yin Hui;Li Hui;Jiang Zhongcheng;Yang Qiyong;Tourism Department;Huizhou University;College of Environment & Resources;Guangxi Normal University;Institute of Karst Geology;Chinese Academy of Geological Sciences;
..............page:786-794
Probability Assessment of Temperature and Precipitation over China by CMIP5 Multi-Model Ensemble
Yang Xuan;Li Dongliang;Tang Xu;College of Atmospheric Sciences/Key Laboratory of Meteorological Disaster of Ministry of Education;Nanjing University of Information Science & Technology;Shanghai Meteorological Bureau;
..............page:795-804
Variation of Autumn Precipitation in Northwest China in 1971-2010
Liu Kang;Li Zhaorong;Zhang Yu;Gansu Provincial Meteorological Service Center;Longnan Meteorological Bureau;Institute of Arid Meteorology;China Meteorological Administration;
..............page:805-813
The Variation of Climate Extremes in the Taolaihe River Basin in the Qilian Mountains of China during 1957-2012
Gao Yan;Feng Qi;Li Zongxing;Wang Yu;Song Zhiyuan;Zhang Han;College of Tourism and Environment;Shaanxi Normal University;Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute;Chinese Academy of Sciences;
..............page:814-826
Analysis of Multi-timescale Drought Variation based on Standardized Precipitation Index in China during 1960-2011
Wang Suping;Zhang Cunjie;Li Yaohui;Feng Jianying;Wang Jinsong;Key Laboratory of Arid Climate Change and Reducing Disaster of Gansu Province/Open Key Laboratory of Arid Climate Change and Reducing Disaster of China Meteorological Administration;Institute of Arid Meteorology;China Meteorological Administration;National Climate Center;China Meteorological Administration;
..............page:827-834
The Characteristics of Drought Disasters in Beijing during the Ming Dynasty(1368-1644)Based on Ensemble Empirical Mode Decomposition Method
Li Yanping;Chen Changchun;Zhang Yuqing;Bi Shuoben;School of Remote Sensing;Nanjing University of Information Science & Technology;
..............page:835-840
Improvement Effect on Microclimate in Different Types of Shelterbelt in the Gonghe Basin of Tibet Plateau
Zhu Yajuan;Li Hong;Zhao Shuling;Jia Zhiqing;Yu Yang;Li Qingxue;Gonghe Desert Ecosystem Research Station;Institute of Desertification Studies;Chinese Academy of Forestry;Research Institute of Forestry;Chinese Academy of Forestry;
..............page:841-848
Simulation of Terrain Effect to the Development of Sandstorm in Minqin —Take a Heavy Sandstorm for Example
Li Yaohui;Shen Jie;Zhao Jianhua;Hu Tiantian;Yin Han;Key Laboratory of Arid Climatic Change and Reducing Disaster of Gansu Province/Key Open Laboratory of Arid Climatic Change and Disaster Reduction of China Meteorological Administration;Institute of Arid Meteorology;China Meteorological Administration;Atmospheric Science College;Lanzhou University;Meteorological Bureau of Xining;
..............page:849-860
Prediction of Short-term Strong Wind along the High-speed Railways
Wang Yilin;Li Zhenshan;Zeng Qiulan;Ministry of Education Key laboratory of Water and Sediment Sciences/Department of Environmental Engineering;Peking University;School of Environment and Energy;Peking University;
..............page:861-868
Concentration Variation and Absorption Characteristics of Black Carbon during Autumn and Winter in Yulin near Mu Us Sandy Land
Du Chuanli;Li Xingmin;Chen Chuang;Wang Fanqiang;Peng Yan;DongYan;Dong Zipeng;Meteorological Institute of Shaanxi Province;
..............page:869-877
Variation Characteristics of the Mountainous Runoff and Its driving Forces in the Upper Reaches of the Taolaihe River during 1961-2010
Xu Haojie;Yang Taibao;Chai Shaohao;Institute of Glaciology and Ecogeography;College of Earth and Environmental Sciences;Lanzhou University;The people’s Government of Jiuquan City;
..............page:878-884
Water Resources and Utilization in Turkmenistan
Yao Junqiang;Liu Zhihui;Zhang Wenna;Hu Wenfeng;School of Resources and Environment Science/Key Laboratory of Oasis Ecology Ministry of Education;Xinjiang University;Key Laboratory of Oasis Ecology Ministry of Education/Institute of Arid Ecology and Environment/International Center for Desert Affairs-Research on Sustainable Development in Arid and Semi-arid Lands;Xinjiang University;College of Resources and Environment/Center for Hydrologic Cycle and Water Resources in Arid Region;Lanzhou University;
..............page:885-892
Quantitative Analysis on Ecological Construction Policy’s Impact on Sandy Desertification
Fan Shengyue;Xu Yucai;Xu Jun;Lan Jian;School of Economics;Minzu University of China;
..............page:893-900
An Evaluation on Desert Tourism Suitability in Ningxia,China
Xue Chenhao;Li Longtang;Ren Jie;Wang Jixia;Wei Honglei;School of Resources and Environment;Ningxia University;Institute of Culture;Ningxia Academy of Social Sciences;College of Law and Politics;Hebei North University;
..............page:901-910
The Cooperative Development of Desert Tourism on the Ningxia-Inner Mongolia-Shaanxi-Gansu Adjacent Area of China
Dong Ruijie;Dong Zhibao;College of Tourism and Environment Science;Shaanxi Normal University;Key Laboratory of Desert and Desertification;Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute;Chinese Academy of Sciences;
..............page:911-918
Change of Landscape Patterns in a Cold Oasis in Arid Zone
Li Xiumei;Bai Tao;Forest Ecological Department;Hubei Ecology Vocational College;
..............page:919-926
Analysis of the Impact of Human Disturbance on Vegetation Based on RUE and NDVI:a case study in Northwest Guangxi,China
Li Huixia;Zhou Hongyi;Wei Xinghu;Department of Spatial Information and Resource and Environmental Science;Foshan University;
..............page:927-937
Water Saving,Coordinated and Sustainable Development of Agriculture in the Heihe River Basin
Wu Lili;Zhang Renzhi;Chen Tao;Kang Lijun;Zhang Jun;College of Resource and Environment Science;Gansu Agricultural University;School of Information Science and Technology;Gansu Agricultural University;Dayu College;Hohai University;
..............page:938-942